نقد

رنگ آسمان

نزدیک غروب که باشد و از پنجره‌ی گذشته‌ و حالِ زندگی‌ات نشسته‌باشی به تماشای آرام آن ولی یکباره زمین و زمان به هم دوخته‌شود، شاخه‌ها بشکنند، درخت‌ها خم شوند و مقوا پاره‌‌ها در آسمان مقابلت...

Read more

از دست دادن‌ها

گاهی می‌روی می‌روی، زندگی می‌کنی، می‌چسبی به دنیا، ازدواج، فرزند، کار، پول یا می‌روی می‌روی، زندگی می‌کنی، درس، دانش، مقام، کار و به هر حال دست‌آورد پیدا می‌کنی. گاه می‌دوی می‌دوی، زندگی می‌کنی، عشق می‌دهی به...

Read more

عاطفه برزین

عاطفه برزین، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد تهران‌ست و از ابتدای فعالیت شبکه‌های اجتماعی نظیر وبلاگ (مشقِ روان، احلام) و صفحات اجتماعی دیگر، یکی از فعالان و علاقه‌مندان در این زمینه بوده و با گرایش مطالعات روانشناسی شخصیت (تیپ‌شناسی) و سازمانی در قالب نام‌ها و عناوین مختلف مشغول تهیه، گردآوری و تالیف مطالب در این زمینه است.

پیشنهاد عاطفه به شما

اخبار من