چاپ کردن این صفحه

مقاله بازتابی (Reflection paper)

مقاله بازتابی (Reflection paper)

چیست و چگونه آن را بنویسیم:

این متن اموزشی با زبانی ساده، برای نوشتن مقالات ساده، تجارب شخصی، متن سخنرانی و مقاله‌ای که مربی می‌خواهد توسط آن، فراگیران را بیازماید، مورد استفاده قرار می‌گیرد:

مقالات بازتابی، ارتباطی‌ست بین فراگیران دوره و مربی، تا فراگیر یا دانشجو، مورد آزمون مربی، قرار گیرد که آیا درک و تعمق درستی از مفاهیم دوره داشته‌ یا خیر؟
این‌گونه مقالات، حاصل انعکاس ذهنی اشخاص و شاید بتوان گفت، حاصل تعمق فرد از مفاهیم دوره یا مطالعه موضوعی‌ست که مربی از او خواسته است.
 اما مقاله بازتابی می‌بایست تا حدودی اصول آکادمیک را حفظ کند و به طور کامل و هماهنگ سازماندهی شود.
اصولی که می‌بایست راجع به مقاله بازتابی بدانیم:

طوفان ذهنی (Brain Storming)
شناسایی موضوعات اصلی:
_ با 3 جمله در یادداشت‌های خود، تجربه، درس یا مطالعه موضوع خاص خود را خلاصه کنید.
_مطالبی که در ذهنتان است را بنویسید و تعیین کنید چرا این مطالب به ذهنتان می‌رسند؟

مقدمه:
در بخش اول که مقدمه است، پس از شناسایی موضوع، خلاصه‌ای از واکنش خود را به عنوان مقدمه بنویسید. بخش مقدمه با معرفی و بیانیه مقاله شما به پایان می‌رسد و نشان می‌دهد که آیا انتظارات یا دریافت و آموختن‌های شما برآورده شده است؟ و همچنین نتیجه‌گیری مقاله دوباره بررسی می‌شود.
متن اصلی مقاله را، 3 یا 4 جمله که نکات عمده‌ی موضوع را پشتیبانی کرده‌است، مشخص می‌کند. این جملات که توصیفی می‌باشند با توجه به موضوع مطالعه، تجارب و یا سخنرانی نوشته می‌شوند.
متن اصلی (بدنه):
هر پاراگراف با جمله اصلیِ موضوع شروع می‌شود و باقی پاراگراف، موضوع را پشتیبانی می‌کند.
جمله‌ی پایانی هر پاراگراف، می‌بایست به جمله پاراگراف بعدی مربوط باشد و مفاهیم را انتقال دهد. یعنی جمله‌ی آخر هر پاراگراف، جمله‌ی "گذار" است. این بدین معناست که منطقی بین پاراگراف‌ها در جریان است.
موضوع هر پاراگراف باید مشخص باشد و اعلان‌های حمایتی، شواهد و تجارب و واکنش‌های خود را به آن اضافه کنید.

نتیجه‌گیری:
نتیجه‌گیری، مقاله‌ی شما را به نمایش می‌گذارد و به بیان و اثبات مقاله و یا رساله، کمک می‌کند.
در تشریح نتیجه‌گیری، بیانیه (نکته و پیام اصلی) مقاله را بیابید و نکات اصلی را از پاراگراف‌های بدنه به عنوان خلاصه، اضافه کنید.
در نتیجه‌گیری، هرگز نکات جدیدی را اضافه نکنید.

_ برای نوشتن مقاله بازتابی، فرم متن سخنرانی یا مطالعه موضوعی، می‌توانید نقل قول‌های خاصی را بیان و یا خلاصه کنید و در مورد تجارب شخصی، می‌توانید خلاصه داستان کوتاهی از رویدادی که اتفاق افتاده‌است را حتی با الصاق تصاویر و یا بیان حس‌های تجربی‌اتان بنویسید.
_ ایجاد یک جدول یا نمودار، می‌تواند برای پیگیری ایده‌هایتان مفید باشد:
 در ستون اول: نکات اصلی یا تجربیات کلیدی را لیست کنید. این نکات می‌تواند شامل مواردی باشد که نویسنده یا سخنران، با اهمیت می‌داند. همچنین، جزئیات خاصی که مهم است را مورد توجه قرار دهید.
در ستون دوم: پاسخ شخصی خود را به نکات یا سوالاتی که در ستون اول آورده‌اید لیست و ذکر کنید که چگونه ارزش‌ها، تجربیات و باورهای ذهنی شما بر پاسخ، تاثیر می‌گذارد.
در ستون سوم و نهایی: توضیح دهید به چه میزان پاسخ‌های شخصی شما در مقاله بازتابی به اشتراک گذاشته شده ‌است.
_ مرتب از خود سوال بپرسید تا پاسخ‌ها، شما را هدایت کند. اگر در حال تلاش برای سنجش احساسات خود یا اشارات دقیق پاسخ‌هایتان هستید، سعی کنید خودتان پرسش‌هایی در مورد تجربه یا مورد مطالعه و نحوه ارتباط با آنها داشته باشید.
سوالات نمونه عبارتند از: آیا مطالعه یا تجربه اثر و یا سخنرانی شما به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، احساسی یا الهیات، چالش برانگیز است؟ اگر چنین است از کجا و چگونه چالش برانگیز است؟ چرا شما را ناراحت می‌کند یا دغدغه شما گردیده‌ است و یا توجهتان را جلب می‌کند.
آیا مطالعه یا تجربه اثر شما راه تفکرتان را تغییر داده است؟ آیا با باورهای قبلی‌اتان مواجه می‌شوید و به چه معناست؟ برای تغییر روند فکر خود چه مدارکی را ارائه داده‌اید؟
آیا مطالعه، سخنرانی یا تجربه شما برای نوشتن این مقاله، شما را به هر سوالی سوق می‌دهد؟ آیا قبلا نیز، همین سوالات را داشتید یا فقط پس از اتمام آن، پیشرفت کردید؟
 آیا می‌توان به طور چشمگیر یک واقعیت یا ایده خاصی را با نتیجه این مقاله تغییر داد؟
چگونه مسائل و ایده‌هایی که در این مقاله آمده را می‌توانیم انجام دهیم؟
آیا ایده‌ها با یکدیگر مخالفت می‌کنند یا از یکدیگر پشتیبانی؟


پارت 2 "سازماندهی مقاله بازتابی" “Organization a reflection paper”

_مقاله را کوتاه و مناسب نگاه دارید. یک مقاله بازتابی معمولا بین 300 تا 700 کلمه دارد. (راجع به تعداد کلمات و محدودیات، می‌توانید نظر خاص مربی خود را در مورد مقاله مورد نظر بخواهید)
_ انتظارات خود را معرفی کنید. در مقدمه مقاله می‌بایست از ابتدا هرگونه انتظاری از تجربه، درس یا مطالعه‌ی در دست دارید، مشخص کنید.
در مقدمه، انتظارات خود از موضوع و مقاله را مطرح کنید:
_برای بیان یک تجربه در مقاله بازتابی، آنچه بر اساس دانش و تجربه‌های مشابه قبلی و اطلاعات دیگران بیان می‌کنید، انتظارات شما را نشان می‌دهد و در مورد مطالعه، تعمق و یا سخنرانی در یک موضوع، عنوان و مقدمه، انتظار شما را نشان می‌دهد.
بیانیه‌ی مقاله را توسعه دهید:
می‌بایست انتهای مقدمه را با جمله‌ای به پایان ببرید که به سرعت، گذر از انتظاراتتان به نتیجه نهایی را بیان می‌کند. (یعنی با جمله پایانی مقدمه به خواننده نشان بدهد که این مقاله می‌تواند به نتیجه مورد انتظار برسد)
_ می‌توانید یک تفکر بازتابی را در کنار خطوط زیر ایجاد کنید:
از خواندن/ یا/ از تجربه... من آموخته‌ام...
_ برای هر نتیجه‌گیری یا ایده‌ای که توسعه می‌دهید، یک پاراگراف جدید بنویسید.
هر پاراگراف باید جمله موضوع خود را داشته باشد و هر جمله باید به وضوح، نقاط مهم، نتیجه‌گیری یا درک نویسنده را شناسایی و معرفی کند.

نتیجه‌گیری:
در نتیجه‌گیری می‌بایست خلاصه درس کلی، احساس و یا درک نویسنده از نتیجه خواندن یا تجربه، برداشت شود و بدنه اصلی متن می‌بایست از نتیجه‌گیری کلی، پشتیبانی کند.
مقاله بازتابی تا حدودی شخصی‌ و شامل احساسات و عقاید ذهنی نویسنده‌ست. به همین دلیل به جای نشان دادن همه چیز، در مورد عقاید و احساسات خویش، از خود بپرسید که آیا مطلبی که می‌خواهید اضافه کنید، مناسب است یا خیر؟
اگر یک مسئله، اجتناب ناپذیر است و شما احساس ناراحتی می‌کنید و تجربیات شخصی یا احساسات خود را در رابطه با آن نشان می‌دهید، در مورد موضوع، کلی‌تر صحبت کنید. خودتان را شناسایی کنید و نگرانی‌های حرفه‌ای یا علمی خود را نشان دهید.
تا آنجایی که می‌توانید از قضاوت شخص دیگر در مقاله‌ی تجربی خودداری کنید و در صورت لزوم، فقط او را توصیف و سطح مرزبندی را رعایت کنید.
از عبارات عامیانه و اختصارات واژه‌ها دوری گزینید و در پایان، یک بار دیگر، مقاله را مرور نمایید تا مشکل مفهومی، ساختاری و ادبی نداشته‌باشد.

 

برگردان و تالیف: عاطفه برزین

 

منابع: http://www.wikihow.com/Write-a-Reflection-Paper
http://www.wikihow.com/Sample/Outline-for-Reflection-Paper

بازدید 6019 بار