چاپ کردن این صفحه

خشم

خیلی وقت‌ها به موضوع "خشم‌هاى پنهان" فكر مى‌كنم.
به ریشه‌ی اغلب مشکلات که از خشم‌های درونی آدم‌ها نشأت می‌گیرد

 و یا برعکس، که ریشه‌ی خشم‌ها از مشکلات حال و گذشته‌ی دور افراد و حتی خانواده‌های آن‌ها بوجود می‌آید و باعث بزرگ و فعال شدن عقده‌های مختلف می‌شود. 
همه ازين خشم‌ها داريم و اغلب، برای حفظ روابط و بقاء كنترلشان مى‌كنيم.
ابراز خشم فقط به شكل پرخاش و عصبانيت یا برخورد فیزیکی نيست و گاهی وقت‌ها اثرات خشم فروخورده، مى‌روند كنار بغض‌هاى ديگر يا كنار چين‌هاى صورت‌مان مى‌نشينند و گاه رنگدانه‌هاى مو را به سرعت، بی‌رنگ مى‌كنند یا تبدیل می‌شوند به عقده بزرگی به‌نام کینه!
همین بغض‌ و همین خشم‌ها بعضى وقت‌ها تيك عصبى مى‌شوند یا گلو، زانو، معده یا کمر درد و اوووو هزار راه براى ابراز دارند این خشم‌هاى ما!

عاطفه برزین

بازدید 27123 بار