چاپ کردن این صفحه

راه‌هایی کوتاه برای کمال‌طلبی

 

خیلی وقت‌ها آدم باهوش‌تر‌ها یا تحصیل‌کردگان اعتماد به نفسشان از باقی افراد کمترست

چرا که هم انتظار خود و هم دیگران از آن‌ها، بیشتر از باقی افرادست

 

 

برای همین اغلب اوقات بیماری کمال‌طلبی می‌گیرند و دنیای ذهن و اطرافشان پُر می‌شود از ایده‌های ناب، کارهای زخمی و نیمه‌تمام، وقت تمام‌شده و خط‌کشی در دست!

 راه حل کوتاه و سریع، شاید انجام چندکار زود بازده به همراه یک کار بلند مدت باشد تا انرژی رسیدن به هدف بلندمدت از همان کارهای کوچک، تامین شود.

راه حل بلندمدت اما موثرتر اینست که همواره خود را همانگونه بپذیرند که از هر نظر طاقت دارند و در عین حال، دست از کمال‌جویی مثبت برندارند!

 

عاطفه برزین

 

 

عکس: کمال طلبی perfectionism

بازدید 43352 بار